"Voor elk afzonderlijk probleem is altijd een veelvoud aan oplossingen voorhanden, het is de kunst de best passende oplossing te onderkennen, haar te pakken en toe te passen..."

"Een manager die op een verstandige manier vraagt, dwingt zijn medewerkers om over veel zaken na te denken. Hij komt ook veel dingen te weten die, als hij er niet naar had gevraagd, nooit een ruime bekendheid hadden gekregen.”