Diensten

Crisismanagement
Elke organisatie of onderdeel van een organisatie kan in een crisissituatie terechtkomen waarin het voortbestaan van de organisatie en/of de continuïteit van de dienstverlening in gevaar komen. De oorzaken van de crisis kunnen verschillen. Een crisissituatie is altijd oplosbaar en er zijn altijd interventies voorhanden om dit mogelijk te maken. Kenmerk van een crisis is - mits goed aangepakt- , dat een organisatie(onderdeel) zich na het overwinnen van de crisis kan ontwikkelen en groeien naar een hoger niveau.
Vaak is hier voor hulp van buitenaf nodig. Ik heb hier veel ervaring mee, ben objectief en heb het voordeel dat ik geen deel uitmaak van de organisatie of organisatiecultuur.


Verandermanagement

Na het beëindigen van bijvoorbeeld een acute crisissituatie is het vaak noodzakelijk veranderingen in de organisatie of het organisatieonderdeel te bewerkstelligen en te realiseren. Veranderingen die zijn bedoeld de structurele oorzaken van de crisis weg te nemen of voorwaarden te realiseren die het mogelijk maken als organisatie door te groeien naar een volgende ontwikkelingsfase. Dit kan te maken hebben met de interne- of externe samenwerking, de te kiezen strategie, of de invoering van nieuwe werkwijzen, diensten of de implementatie van kwaliteitssysteem of vernieuwingsprojecten. Maar het kan ook gaan over het verbeteren van het beheer van de voorziening. Vaak is dit een heel boeiende fase waarin getracht wordt het beste uit mensen te halen door hen optimaal te betrekken bij de gewenste ontwikkelingen.

Verandermanagement zonder voorafgaande crisis is natuurlijk ook mogelijk.


Overbruggingsmanagement
Als gevolg van een (komende) reorganisatie, fusie of vertrek van een manager is binnen organisaties soms behoefte aan tijdelijke invulling van de lege positie door een ervaren en goed gekwalificeerde manager ter overbrugging. Dit zijn soms opdrachten waarin veel kan worden bereikt omdat er geen ernstige problemen zijn.

Projectmanagement
Een project is per definitie een innovatieve en organisatie(onderdeel) overstijgende activiteit met een tijdelijk karakter. Doorgaans gaat een project over een activiteit/dienst of product dat niet zelfstandig zou kunnen worden gerealiseerd.

Projecten zijn soms moeilijk stuurbaar vanwege de complexe structuur en is er veel ervaring nodig om projecten goed van de grond te krijgen en daadwerkelijk te implementeren, uit te voeren en te verankeren. Daarbij kan het van belang zijn dat een manager met relevante ervaring van buiten de organisatie tijdelijk wordt aangetrokken en te belasten met het management van een project.


Coaching en Training [on the job]
Er is steeds meer vraag naar het trainen en coachen van jonge managers in hun eigen (nieuwe) werksituatie door ervaren managers. De eisen aan (jonge en onervaren) managers in de zorg worden steeds groter. De eisen die de samenleving aan de kwaliteit en doelmatigheid stelt, worden steeds groter. Het kan waardevol zijn jonge manager hierin te coachen en waarnodig te trainen.

Onderzoek en advies

Standaard onderdeel van crisis- en verandermanagement is onderzoek en advies. Ik heb veel ervaring met onderzoek en advies. Dit één van mijn kerncompetenties. Het uitvoeren van onderzoek en advies kan ik ook leveren zonder aansluitend crisis- en/of verandermanagement.